תמצית השיעור

נתון ישר המספרים ועליו מסומנים מספרים ספורים, נמלא את כל המספרים החסרים על הישר.