תמצית השיעור

נראה שהשכנים של המספרים הזוגיים, הם מספרים אי-זוגיים.