תמצית השיעור

המספרים שאינם זוגיים הם המספרים האי-זוגיים.