תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא - סדרות - מספרים ברצף בהפרש של 1.