תמצית השיעור

נפתור תרגיל עם ההוראה: התאימו סימן מתאים: גדול ≥ קטן ≤ או שווה =