תמצית השיעור

נפתור תרגילים של מספר קודם למספר נתון