תמצית השיעור

המספר הקודם למספר נתון, קטן ממנו ב- 1 ונמצא משמאלו על ישר המספרים.