תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בחיסור בעזרת ציורים מתאימים