תמצית השיעור

נמנה את עלי הכותרת של פרחים שונים ונחליט למי מהם יש הכי הרבה עלי כותרת.