תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור תרגיל חיבור עם נעלמים