תמצית השיעור

מציאת 2 מספרים זהים המרכיבים מספרים זוגיים נתונים