תמצית השיעור

נלמד כיצד להשתמש ברשימה נתונה על מנת להמציא תרגילים