תמצית השיעור

נלמד כיצד להשלים מספרים חסרים בתרגילי חיבור וחיסור בעזרת מטבעות