תמצית השיעור

נלמד מה הם מספרים אי-זוגיים וכיצד לזהות אותם מתוך רשימה של מספרים