תמצית השיעור

נלמד להשלים מספרים חסרים בסדרה בהתאם להפרש הסדרה