תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בעזרת ציור של מטבעות של 1 ש''ח