תמצית השיעור

נלמד כיצד להבין ולפתור שאלות מילוליות בחיסור