תמצית השיעור

זיהוי ומניית מספרים עד 10 בעזרת תמונות