תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיבור וחיסור בעזרת ישר המספרים