תמצית השיעור

נפתור שאלות חיבור וחיסור עם השלמת המספרים החסרים בתרגילים