תמצית השיעור

זיהוי ומניית מספרים עד 7 בעזרת תמונות וציורים