תמצית השיעור

לצורך פתרון תרגילי חיבור וחיסור נשתמש בישר המספרים