תמצית השיעור

נמצא מספרים גדולים וקטנים ממספרים נתונים בעזרת ישר המספרים