תמצית השיעור

נתאים סימנים מקובלים למספרים גדולים, קטנים ושווים