תמצית השיעור

נמצא מספרים זוגיים גדולים ממספרים אי זוגיים וההיפך.