תמצית השיעור

אלכסון הוא קטע המחבר בין שני קודקודים של מצולע שאינם נמצאים על צלע אחת.