תמצית השיעור

כל שתי צלעות שנפגשות בקודקוד יוצרות זווית.