תמצית השיעור

נספור את מספר הזוויות והאלכסונים במצולעים שונים