תמצית השיעור

נספור את הצלעות והקודקודים של המצולעים