תמצית השיעור

לכל מצולע יש קודקודים: קודקוד הוא המפגש שבין שתי צלעות.