תמצית השיעור

נפתור שאלות בנושא קו שבור סגור/פתוח, קו עקום סגור או פתוח.