תמצית השיעור

סיכום ביניים של השיעורים הקודמים - אבני דרך בהתפתחות הידע על חשמל