תמצית השיעור

הסבר על מגנט ושדה מגנטי, ועל הקשר בין חשמל ומגנטיות