תמצית השיעור

הגדרת מושגי יסוד בחשמל - זרם מתח והתנגדות