תמצית השיעור

סיפור המצאת הסוללה החשמלית שאפשרה זרם חשמל רציף לזמנים ארוכים