תמצית השיעור

מבוא לחשמל - איך התחילה היכרות האדם עם החשמל